HerlufsholmKoret

Bestyrelse

 Bestyrelsens arbejdsfordeling 2018-19

Som besluttet på den ordinære generalforsamling er det en kollektiv opgave, som bestyrelsen har. Her er de enkelte medlemmers arbejdsområder.

Signe Holst: Festudvalget:
Kontakt til Kildemarkscenteret herunder invitationer
Festudvalget:
• Lede arbejdet i festudvalget
• Ansvarlig for fordeling af arbejdsopgaver ved festlige arrangementer

Kirsten Sabroe Mønsted:
Ansvaret for kontakt til Hrlufsholm Kirke og medvirkende ved vores koncerter

Jonna Fries:
Sekretær
Dagordner + referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling
Intern orientering ( Det sang vi...)
Kontaktperson til Danske Folkekor
Kontaktperson til webmaster

Marianne Myrhøj:
Kasserer
• Regnskab
• Ind- og udbetalinger
• Lønindberetning til FOF
Diverse lister
Digital postkasse
Afbud

Peder Flansmose:
Kontaktperson udadtil - også til offentlige myndigheder
Henvendelser fra kommende medlemmer
Kontakt til dirigent og pianist
Koncerttaler
Konfliktløser

Lene Juul:
Dropbox ansvarlig
Musikudvalget:Lede arbejdet i musikudvalget
Koncertprogrammer (Åses mand)
Materiale til PR-ansvarlig
Repræsentant i nodeudvalget
Coda

På skift:

Ansvarlig for større arrangementer, ture m.m. udpeges fra gang til gang.

Lede bestyrelsesmøderne

Udenfor bestyrelsen:
Lisbeth Jensen: Tøjansvarlig
Grete Dunk: Nodeansvarlig
Flemming Johansen: PR-ansvarlig
Christian Petersen: Webmaster