HerlufsholmKoret

Bestyrelse

Bestyrelsens arbejdsfordeling 2019-2020


Signe Holst: festudvalget
• Lede arbejdet i festudvalget
• Ansvarlig for fordeling af arbejdsopgaver ved festlige arrangementer
• Kontakt til Kildemarkscentret herunder invitationer.
• Kontakt til dirigent og pianist
• Trykning af programmer og plakater
• Konfliktløser

Kirsten Sabroe Mønsted:
Koncerter:
• Undersøger muligheder for koncerter – herunder Herlufsholm Kirke
• Materiale til PR-ansvarlig
• Kontakt til medvirkende ved vore koncerter
• Introduktion ved koncerterne
• Udformning af plakater

Jonna Fries
Sekretær
• Dagsordner + referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling
• Intern orientering (Det sang vi...)
Kontaktperson til Danske Folkekor

Marianne Myrhøj
Kasserer
• Regnskab
• Ind- og udbetalinger
• Lønindberetning til FOF
Kontakt til FOF
Diverse lister
Afbud
Digital postkasse

Lene Juul
Kontaktperson udadtil - også til offentlige myndigheder
Bl.a. Foreningsportalen og foreningsregistret
Henvendelser fra kommende medlemmer
Musikudvalget:
• Lede arbejdet i musikudvalget
• Nodelister og koncertlister
Nodeudvalget
Dropboxansvarlig
Kontaktperson til Webmaster

På skift
• Ansvarlig for større arrangementer, ture m.m. udpeges fra gang til gang
• Lede bestyrelsesmøderne
• Sørge for lokaler til arrangementer

Udenfor bestyrelsen:
Lisbeth Jensen: Tøjansvarlig
Grete Dunk: Nodeansvarlig
Flemming Johansen: Pr
Christian Petersen: Webansvarlig