HerlufsholmKoret

MusikkenPå Sjælland Tæt ved dig, Bjarne Jes Hansen/Matti Borg
Forårsglæde, Peder Høj Madsen/Bjarne Haahr
Och jungfrun hon går i ringen, Hugo Alfven
Og det blev vår, Ludvig Holstein/Klaus Brinch
Stemning, J.P.Jacobsen/Wilhelm Peterson-Berger
I fyrreskoven, Helena Nyblom/Wilhelm Peterson-Berger
Rylerne, Jens Rosendal/Erling Kullberg
Jeg drømmer et land, Lars Busk Sørensen/Erling Lindgren
Sommervandring med et barn, Piet Hein/Michael Bojesen
Havet står blank og stille, H.C.Andersen/Bent Sørensen
Sommerens Ø, Piet Hein/Mogens Jermin Nissen
Aften, Juliane Preisler/Matti Borg
Kære svale, Joseph Mehl/Johs. Brahms
For the beauty of the earth, F.S.Pierpoint/John Rutter