HerlufsholmKoret

Om os

Der øves hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.30 på Kildemarkscenteret (kantinen) i Næstved og sæsonen strækker sig normalt fra begyndelsen af september til midten af maj.

Kontingent for aktivt medlemskab opkræves pr. halve år. og er for øjeblikket følgende:

Almindelige medlemmer: kr 700,00

Koret optager også passive medlemmer.

Kontingent som passivt medlem udgør pr. år: kr. 125,00

Passive medlemmer bliver inviteret med til korets aktiviteter, og har gratis adgang til korets koncerter.

Ved koncerter bruger vi normalt vore kordragter. Der vil før hver koncert blive orienteret om, hvad vi skal have på.

Er man forhindret i at komme til en øveaften sendes afbud til Marianne Myrhøj på tlf. 6150 2270 eller mail: mkmyrhoej@gmail.com, eller et andet bestyrelsesmedlem.

Korets medlemmer får udleveret nummereret nodemateriale, som tilbageleveres efter brugen. I de udleverede noder bedes man notere eventuelle bemærkninger med blyant, og ikke markeringstusch. Ved koncerter benyttes en speciel mappe