HerlufsholmKoret

Info om vores kor

Herlufsholmkoret er et blandet, firestemmigt kor på ca. 35 medlemmer og tilsluttet Danske Folkekor. Koret blev stiftet i 1948 i Herlufsholm præstegård på initiativ af daværende sognepræst V. Krarup Hansen. 

Korets repertoire spænder vidt: Kirkemusik, folkesange, negro-spirituals og jazz-standards.   

Koret afholder en gang om året kursus med indbudt instruktør med det formål at vedligeholde og forbedre korets sangmæssige kvaliteter.

 

I sæsonen indgår følgende faste aktiviteter:

Første onsdag i måneden
er kaffeaften, hvor undervisningen indstilles kl. 21, og vi hygger os med medbragt kaffe. Informationer om kommende aktiviteter meddeles på øveaftenerne af bestyrelsen. De kan også ses på hjemmesiden under "aktiviteter".
I oktober måned afholdes ordinær generalforsamling, hvor bestyrelse og udvalgsmedlemmer vælges i henhold til vedtægterne.

I december måned afholdes julekoncerter i kirke og plejehjem.

Omkring maj måned afholdes forårskoncert.