HerlufsholmKoret

Orientering fra bestyrelsen

    Referat fra generalforsamling, Kildemarkscentret 4. oktober 2017.

 

1.   Flemming Johansen valgt til ordstyrer.

2.   Beretning fra bestyrelsen ved Peder Flansmose (vedhæftet).

      Lene Theil efterlyser udbyttet af vore korinspirationsdage. Mener Per altid bør  deltage (hvilket han nu har gjort flere gange).

Beretning fra dirigenten:

Generelt ros til koret.

Vedrørende vore koncerter synes Per, at der er for megen snak mellem numrene.

Det tager koncentrationen fra både dirigent og kor.

Hvad angår korinspirationsdage vil Per gerne involveres i beslutningsprocessen.

Vedrørende valg af dirigent og repertoire. Det vil være hensigtsmæssigt, at gæstedirigenten medbringer eget materiale.

Vedrørende forårskoncerten:          

Bjarke Falgrens musik passede nok ikke helt til vore numre

 – hvor dygtig han så end måtte være. Vi burde nok have indøvet noget sammen.

Spørgsmål fra salen om hvorvidt Køgekoret og Næstvedkoret bliver inviteret med til

korinspirationsdagene udelukkende af økonomiske grunde. – Der svares at det

selvfølgelig spiller ind, men det er især også fordi Per er dirigent i Køg

Fra Grete Dunk er der ros til Per, fordi han skælder mindre ud!

3.   Regnskabeter tidligere udsendt -  Godkendes.

4.   Kasseren fremlægger budgettet med forslag til kontingentforøgelse til 1100 kr.årligt i 2 rater med virkning fra 1.1.2018 –Godkendes.

5.  Indkomne forslag: Hvis man ønsker en udflugtsdag næste forår vil det bestående  ”kulturudvalg” ved Flemming Johansen foreslå operaeftermiddag med elever fra Det Kgl. Teaters operaakademi 15. april 2018 med efterfølgende spisning hos ” Karins Hjemmelavede”. – Der er lidt snak frem og tilbage vedr. spisestedet, mens det musiske islæt skønnes ok. Enkelte kunne dog godt ønske sig en lidt længere tur, som den vi havde til København i 2016, men det bliver jo altid noget dyrere, dels er billetpris på et højere niveau dels skal der betales for transport.

Sekretæren udsender forskellige indløbne meddelelser om spil dansk ugen og Næstved ”julekalender”.

6.   Valg.

          a. Bestyrelsen: på valg er Lene Juul, Signe Holst, Marianne Myrhøj og Peder Flansmose – alle genvælgesl

           b. Revisorer: på valg er Birgit Overgård som genvælges.
                                       

           c. Musikudvalget: på valg er Lene Theil og Gudrun Lykke Pedersen.

             Begge genvælges.
                 
            d. Nodeudvalget: på valg er Grete Dunk og Erik Scheibel som begge genvælges.

            e. Festudvalget: ingen er på valg.

 

              f. PR ansvarlig Flemming Johansen genvælges.
          
7. Eventuelt: Lene Theil kritiserer at korets hjemmeside ikke løbende bliver opdateret. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt og tages til efterretning.

(den står som opdateret 25.9.2017, men opdateringen er meget mangelfuld)

                     

  Valg af øl mand: Kjeld er villig til at fortsætte

 

                                                                          Næstved 10. oktober 2017

 

                                                                           Jonna V. Fries
                    

 

               

 

 
 

 

 

 

            

 

                                                                     
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
Erik Scheibel