HerlufsholmKoret

Optagelseskriterier

Deltagerkriterier for Herlufsholmkorets medlemmer:

A.

Det er et krav at man kan synge rent. For at kunne optages i koret aflægges en stemmeprøve, gerne ved første og senest ved tredje deltagelse. Alle kormedlemmer deltager i stemmeprøver efter nærmere fastsat interval.

B.

Det er en fordel, men ikke et krav, at man kan orientere sig i et nodebillede

C.

Det forventes, at man – ved manglende nodekendskab – har et godt øre / kan intonere. Kormedlemmer tilbydes node-hørelære.

D.

Det forventes, at man deltager aktivt i undervisningen og det er et krav, at man kan sin stemme til koncerterne. Korlederens vurdering er her afgørende. Der er god mulighed for at øve sig hjemme via korets hjemmeside.