HerlufsholmKoret
Korinspirationsdag.
I et samarbejde mellem Herlufsholmkoret og Køge Folkekor arrangeres en
korinspirationsdag, hvortil også medlemmer af Næstvedkoret inviteres til at
deltage.
Tidspunkt: Lørdag d. 25. januar 2020 kl. 10.00 til ca 16.00.
Sted: Øvelokalet, Kasernevej 17, Næstved
Instruktør: Alice Granum
På inspirationsdagen her vil Alice arbejde med
1. en længere opvarmning med fokus på, hvordan man kan lytte til hinanden
2. vi arbejder med 3 satser – ét fra hvert af korenes forslag:
O du skønne maj
Og det blev vår
The Lord bless you
3. en sats Alice har med
Noder​ bliver udleveret.
Medbring selv frokost og kaffe. Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Tilmeldingen ​ sker til de enkelte kor.
Mange hilsner og på gensyn.
På vegne af Herlufsholmkoret Lene Juul 
 
 
 
Aktivitetskalender foråret 2020.
 
 
Onsdag den 8. januar: Sæsonstart og kaffeaften.
 
Lørdag den 25.januar: Korinspirationsdag med Alice Granum.
 
Onsdag den 12. februar: Vinterferie
 
Søndag den 8.marts: Korudflugt til København
 
Onsdag den 8.april: Påskeferie
 
Tirsdag den 28. april: forprøve Arenakor Næstved kl.19 – 21.
 
Mandag den 4. maj: Arena kæmpekor koncert og alsang Arena Næstved
 
Onsdag den 6.maj: Generalprøve?
 
Onsdag den 13.maj: Forårskoncert Rønnebæksholm 
KORETS DIRIGENT
 
Korets dirigent siden 2007 er Per Riis